Wettelijke kennisgeving

Deze informatie is belangrijk voor u: op deze website verstrekt Chosûr online informatie die toebehoort aan Chosûr of aan andere partijen. Door deze website te bezoeken en te gebruiken stemt u ermee in dat u wettelijk gebonden bent aan de algemene voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving. Hoe we uw persoonsgegevens behandelen, wordt beschreven in respectievelijk onze algemene – en privacy voorwaarden. 

Wij behouden ons het recht om te allen tijde een gedeelte of een functie van deze website te veranderen of stop te zetten, met inbegrip van de inhoud van deze wettelijke kennisgeving met de gerelateerde verklaringen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk na hun publicatie op de website van kracht en mogelijk wordt er geen vervangingsfunctie aangeboden. 

Hieronder vindt u een meer uitgebreide juridische toelichting. 

1. AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK 

De inhoud van deze website (de ‘inhoud’), met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, grafisch materiaal, afbeeldingen en filmpjes, handelsmerken, merken, logo’s en software, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het eigendom van de inhoud gaat niet over op u of op een andere gebruiker van deze website, maar blijft bij Chosûr of de derde partijen die eigenaar zijn van de inhoud die op deze website wordt gepost. 

Chosûr is eigenaar van de namen die worden gebruikt voor onze business en van de namen van onze producten, diensten en oplossingen die vermeld worden op deze website. Al deze namen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Alle handelsmerken behoren toe aan hun respectieve eigenaars. 

U hebt de toelating om de inhoud te bekijken, te mailen, te downloaden of er kopieën van te printen, maar uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Ongeoorloofd gebruik van de inhoud kan worden beschouwd als een schending van de wetgeving met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken en andere wetten. Wanneer u de inhoud mailt, downloadt of er kopieën van print, moet u ook alle auteursrechtvermeldingen en andere vermeldingen die in de inhoud zijn opgenomen, vermelden, met inbegrip van alle auteursrechtvermeldingen onderaan de pagina. 

De inhoud mag niet worden gereproduceerd, getranscribeerd, opgeslagen in een informatiezoeksysteem, vertaald in om het even welke taal of computertaal, doorgestuurd in welke vorm of op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, fotografisch, opgenomen of anderszins), doorverkocht of verdeeld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Chosûr. U mag de inhoud niet verkopen of wijzigen. U mag de inhoud ook niet reproduceren, weergeven, openbaar uitvoeren, verdelen of gebruiken op om het even welke manier voor publieke of commerciële doeleinden. U mag deze website of gedeelten ervan niet in ‘vensters’ op andere websites plaatsen, en u stemt ermee in om geen enkel gedeelte van deze website te kopiëren op een server. Verder gaat u ermee akkoord om geen namen, logo’s of handelsmerken van Chosûr weer te geven of te gebruiken in om het even welke vorm zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Chosûr. 

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Als u de inhoud gebruikt op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze algemene voorwaarden, overtreedt u mogelijk wetgeving met betrekking tot auteursrechten of handelsmerken en andere wetten. In dat geval trekt Chosûr automatisch de vergunning in voor het gebruik van deze website. Chosûr heeft het recht om de onmiddellijke vernietiging te eisen van kopieën die werden gemaakt van de inhoud. Rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend door deze algemene voorwaarden, zijn voorbehouden. 

3. AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING 

U gebruikt onze website (www.chosur.be) volledig op eigen risico. 

Chosûr biedt deze website en haar inhoud aan zoals die is, zonder enige garantie. 

U moet alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de inhoud die u download van deze website, vrij is van computervirussen of andere potentieel schadelijke computercodes. 

4. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES 

Deze website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Deze links worden enkel verstrekt om het u nog makkelijker te maken en houden geen enkele goedkeuring in door Chosûr van de inhoud van of verstrekt door dergelijke websites van derden. 

Als u beslist om via deze website gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dat op eigen risico. Het gebruik van deze websites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden voor deze externe websites, met inbegrip van hun privacybeleid. 

5. SOCIAL MEDIA 

Deze website kan verbindingen bevatten naar sociale platformen zoals Facebook en Instagram, hetzij in de vorm van een link naar onze kanalen op deze platformen, hetzij als een makkelijke manier om inhoud te posten in uw eigen feed op deze platformen. Gelieve het privacybeleid van hun sociaal platform te controleren om te begrijpen op welke manier informatie wordt verzameld, om welke informatie het gaat en welke cookies worden ingesteld door de derde partij. 

6. CONTACTGEGEVENS 

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze juridische kennisgeving, kunt u contact met ons opnemen via onze klantendienst: [email protected]